SMJCK-1
SMJCK-2
2
3
SMJCK-3

Gyzgyn satuw önümi

has köp >>

biz hakda

9fec9bc0

näme edýäris

Hytaýyň Şijiazhuang şäheri, Huaixi senagat parkyna esaslanýan 2002-nji ýyldan bäri iş.20 ýyldan gowrak wagtyň dowamynda, däne arassalamak we tohum gaýtadan işlemek üçin dünýäde üstünlikli öndüriji bolýarys, iň ulusy Hytaý, lazer kesiji, CNC torna we ş.m. ýaly ösen gaýtadan işleýän enjamlar bilen 11 gektar meýdany bar 2004-nji ýylda biz Halkara söwdany başlaň, 5 ýyldan soň bu ugurda çalt ösýäris, şonuň üçin 2010-njy ýylda has gowy söwda üpjün etmek üçin galla arassalaýjy we tohum gaýtadan işleýän maşynlaryň bir halkara markasyny gurduk, şeýle hem garaşsyz korporasiýa 'SYNMEC International trading Ltd.' maliýeleşdirdik. daşary ýurtly müşderimiz üçin hyzmat.Şu wagta çenli maşynlarymyzy 160-dan gowrak ýurda satdyk.

has köp >>
Görüşimiz

Hasyl ýygnalandan soň däne tozan, sypal, daş, toprak bölegi we ş.m. ýaly dürli hapalary öz içine alar.

 • Kompaniýa köp sanly işgär, satuw, zehin bilen tanyşdyrýar we müşderiler üçin jogapkärdir.

  ŞAHSY .ET

  Kompaniýa köp sanly işgär, satuw, zehin bilen tanyşdyrýar we müşderiler üçin jogapkärdir.

 • Çeýe gözleg mehanizmi müşderileriň iň ýokary we aýratyn talaplaryny kanagatlandyryp biler.

  Gözleg we gözleg

  Çeýe gözleg mehanizmi müşderileriň iň ýokary we aýratyn talaplaryny kanagatlandyryp biler.

 • Ekologiýa taýdan arassa pelsepe bilen iň täzelenen tehnologiýa.

  TEHNOLOGI .A

  Ekologiýa taýdan arassa pelsepe bilen iň täzelenen tehnologiýa.

amaly

 • Gektar ýeri 11

  Gektar ýeri

 • ýyllar 20

  ýyllar

 • Müşderi 100+

  Müşderi

 • Million dolanyşyk 3

  Million dolanyşyk

 • Countriesurtlar 160

  Countriesurtlar

habarlar

Galla arassalaýjy maşynyň iş prosesi nähili?

Tohum arassalaýjy we Grader öndüriji hökmünde siz bilen paýlaşyň.

Satuwda täze önümler toplumynyň tohum bejergisi

Topar görnüşi Tohum örtük maşynynyň gurluş aýratynlyklary 1. Tohum iýmitlendiriş usuly agram görnüşidir, her partiýa 10-100KG aralygynda özbaşdak sazlanyp bilner.2. Örtük suwuk üpjünçiligi peristaltiki nasos we sanly goşa sazlanan peristaltiki nasos we öýjükli goşa dolandyryş reesimleri.Şonuň üçin liký ...
has köp >>

Dünýäde iň köp künji import ediji haýsy ýurt?

Künji tohumlarynyň iň köp import edijileri Hytaý (413 million dollar), Japanaponiýa (152 million dollar), Türkiýe (134 million dollar), Günorta Koreýa (111 million dollar) we Eýran (62,9 million dollar).Sudan esasan Hytaýa (50%), Müsüre (13%) we Türkiýä (11%) eksport edýär.SYNMEC künji tohumyny arassalaýjy maşyn 5XZC-7.5DS goşa howa kamerasynyň modelini öndürýär, kuwwaty 3,5t / sag ...
has köp >>