page_banner

önüm

5XZ-L Laboratoriýa agyrlyk güýji bölüji

Gysga düşündiriş:

Tohumlary belli bir agyrlyk tapawudy boýunça bölmek üçin 5XZ-L agyrlyk güýji bölüji ulanylýar. Agyr agyrlyk güýji bilen granulany (çygly, toprak bölejikleri ýaly) we ýeňil agyrlyk güýji bolan granulany (çygly tohumlar, gurçuklar tarapyndan zaýalanan tohumlar ýaly) aýyrýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametriň salgylanmasy:

Ady Laboratoriýa tohumynyň agyrlyk güýji bölüji
Model 5XZ-L
Potensial 50 kg / sag
Howa üfleýjiniň güýji 0,37 kw
Wibrasiýa güýji 0,13 kw
Wibrasiýa ýygylygy 0-600 gezek / min
Stol tagtasynyň meýli 0-3 °
Ölçegi 1000 × 700 × 1440 mm

Funksiýa:
Tohumlary belli bir agyrlyk tapawudy boýunça bölmek üçin 5XZ-L agyrlyk güýji bölüji ulanylýar. Agyr agyrlyk güýji bilen granulany (çygly, toprak bölejikleri ýaly) we ýeňil agyrlyk güýji bolan granulany (çygly tohumlar, gurçuklar tarapyndan zaýalanan tohumlar ýaly) aýyrýar.

Iş prinsipi:
Elek düşegi üçburç gurluşdyr. Material iýmitlenýän ýerde has köp alýumin zynjyr deşikleri bar. Bu material gatlagyny çaltlaşdyrmak üçin niýetlenendir .Materianyň bir gapdalyndaky çykaryş rozetkalary. Söwda nokatlary ýeňil hapalanmak, materiallary garyşdyrmak, gowy tohumlar üçin. Islenýän sortlaşdyryş effektini almak üçin tabaklary sazlap bolýar.

Aýratynlyk:
Dänäniň dykyzlygynyň tapawudyna görä laboratoriýa agyrlyk güýji bölüjisiniň sortlaşdyryş bazasy. Agyrlyk güýji bölüji tablisasy üçburç gurluşdyr. Agyrlyk güýji bölüji stoluň dik burç, keseligine burç, yrgyldy ýygylygy, aşaky howa üfleýjiniň göwrümi sazlanýar. Bu dürli ölçeglere, tohumlary sortlamagyň dürli dykyzlyklaryna laýyk bolup biler. Soňra bu tohumlaryň dykyzlygynyň paýlanyşyny tohumlandyrarsyňyz.

Laboratoriýa agyrlyk güýji bölüji gurluşy:

hfgsghf

1. Iýmitlendiriji
2.Elektromagnit wibrasiýa iýmitlendirijisi
3.Gravitasiýa bölüji tablisasy
4. Sürüji aýlaw ulgamy
5. Dolandyryş kabineti
6. Aşakdaky janköýer
7. Maşyn çarçuwasy


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň