page_banner

önüm

 • Auger-Type Elevator screw conveyor grain seed transfer machine

  “Auger-Type Lift” nurbat konweýer däne tohumyny geçiriji maşyn

  “Auger” görnüşli lifti bugdaýy ýa-da mekgejöweni göterip, zerur bolanda gaýtadan işleýän maşyna ýa-da gaplaýyş enjamlaryna iberip biler.
  Liftiň uzynlygy we diametri müşderiniň islegi boýunça düzülip bilner.
  Köp ugurlarda giňden ulanyldy. Pes çykdajy bilen ýokary netijelilik iş tizligi.

 • DTY-10E bucket elevator grain lifting machine

  DTY-10E çelek lifti däne göteriji maşyn

  DTY seriýaly çelek lifti tozan we granularyň dik dik göterilmegi üçin niýetlenendir. Iýmitlendiriji zawodda, un degirmeninde we dürli ölçegdäki däne ammarynda köp mukdarda ätiýaçlyklary götermek üçin giňden ulanylýar.

 • DTY-10S grain seed bucket elevator low damage rate for beans paddy

  DTY-10S däne tohumy çelek lifti noýba çigidine az zyýan berýär

  Täze DTY çelek lifti baradaky pikirimiz SATAKE çelek liftinden we tozan, granulalar we ownuk bölekleriň üznüksiz dik göterilmegi üçin niýetlenendir. Iýmitlendiriji zawodda, un degirmeninde we dürli ölçegdäki däne ammarynda köp mukdarda ätiýaçlyklary götermek üçin giňden ulanylýar. Liftiň bu görnüşi ösen ýurtlarda giňden ulanylýar.

 • Slope elevator belt conveyor grain lifting machine

  Eňňit lifti guşak konweýer däne göteriji maşyn

  Eňňidiň lifti tohumlary ýa-da beýleki gury materiallary gaýtadan işlenende tohumy ýa-da beýleki materiallary belli bir beýiklige nol zeper bilen daşamak üçin ulanylýar.

 • Z type Bucket Elevator

  Z görnüşi Çelek Lift

  Z görnüşli çelek lifti döwrebap görnüşli lift bolup, tozan, granulalar we ownuk bölekleriň üznüksiz dik göterilmegi üçin niýetlenendir. Iýmitlendiriji zawodda, un degirmeninde we dürli ölçegdäki däne ammarynda köp mukdarda ätiýaçlyklary götermek üçin giňden ulanylýar.